Malowanie powierzchni użyteczności publicznej na wszystkich rodzajach podłoża. Nanoszenie znaków, symboli, napisów różnymi metodami w zastosowaniu zewnętrznym i wewnętrznym.

biuro@citybaner.pl
tel 32 724 76 78